Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Did you know?

Did you know? By the end 2016, 3.5 billion people will be using the Internet, which is 47 per cent of the global population. To find out more, check out the new UN report: http://bit.ly/2crSX3r UNESCO
Το ήξερες; Μέχρι το τέλος του 2016, 3.5 εκατομμύρια άνθρωποι, θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, το οποίο είναι 47 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε την νέα έκθεση του ΟΗΕ:http://bit.ly/2crSX3r UNESCOΤετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

It’s almost that time of year again! United Nations Youth Delegates, representing their countries will be once again coming to the United Nations General Assembly. Read the experience of a previous Youth Delegate in 2015 at http://social.un.org/youth-flash/October2015.html, and stay tuned to our website to find out more about this year’s cohort soon.http://bit.ly/1TFBTDP
Είναι σχεδόν εκείνη την εποχή του χρόνου πάλι! Οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία, που εκπροσωπούν τις χώρες τους θα είναι για άλλη μια φορά θα έρθει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Διαβάστε την εμπειρία μιας προηγούμενης νεολαία μεταβιβάζει το 2015 στο http://social.un.org/youth-flash/October2015.html, και μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μάθουμε περισσότερα για το φετινό κοόρτη σύντομα. http://bit.ly/1TFBTDP
Μου αρέσει!

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Our votes will shape the future of Climate Chance!


We at the Better World Campaign, along with our partners, care about the world.

 We bet you do, too. 
This election matters, and your vote counts. 
Vote like the world depends on it.

YOU'VE READ EVERYTHING ON THE SITE, AND NOW THERE'S ONLY ONE THING LEFT TO DO

Sign up to stay in touch!


              http://www.voteftw.org/  

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Poor mental health has greater negative .

effects on the most vulnerable and marginalized people. Out of nearly 2 billion young people in the world, 1 in 5 will experience a mental health condition in their lifetime and less than 20% receive the help they need. 90% of them live in low-income countries, contributing to the cycle of poverty. Read more:http://bit.ly/2cx46v9
Read more about the social inclusion of youth with mental health Condition:http://bit.ly/2cbQuGd
Learn mor...
Δείτε περισσότερα
Καημένε ψυχικής υγείας έχει μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις για τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ανθρώπους. Από σχεδόν 2 δισεκατομμύρια νέους ανθρώπους στον κόσμο, 1 ΣΤΟΥΣ 5 θα βιώσει μια ψυχική υγεία κατάσταση στη ζωή τους και λιγότερο από το 20 % λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Το 90 % από αυτούς ζουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, συμβάλλοντας στον κύκλο της φτώχειας. Διαβάστε περισσότερα: http://bit.ly/2cx46v9
Διαβάστε περισσότερα για την κοινωνική ένταξη των νέων με την ψυχική υγεία προϋπόθεση: http://bit.ly/2cbQuGd
Μάθετε περισσότερα για το έργο μας για τα ζητήματα της Νεολαίας στοwww.un.org/youth
#Sdgs #globalgoals

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

1 ΣΕΠΤΈΜΒΡΗ: Ο Ομιλος συμμετέχει με e-campaign παρουσιάζοντας
τα Youtube των διοργανωτών όλων των θρησκειών.

Περισσότερα  http://seasonofcreation.org/


Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

SEPTEMBER 1: WORLD DAY OF PRAYER FOR CREATION

SEASON OF CREATION

SEASON OF CREATIONSeptember 1 - October 4, 2016 | Worldwide

DAYS
DAYS
HOURS
HOURS
MIN
MIN
SEC
SEC

CHRISTIANS PRAY AND CARE FOR CREATION, TOGETHER.


September 1 was proclaimed as the World Day of Prayer for Creation by the Orthodox Church in 1989, and many other Christian churches have joined since then, with Pope Francis most recently in 2015. It was then extended to be amonth-long Season of Creation, ending on October 4 (Feast of St. Francis).
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016